The emergence of a phenomenon called beauty salons


واژه سالن و زیبایی در ابتدا به عنوان مکانی که مردم و اشراف زادگان برای بهبود ظاهر خود به آنجا می آمدند

گفته میشد.پیشینه زیبایی و آراستگی به اول قرن نهم پس از میلاد بر میگردد.

اولین سالن های زیبایی در آمریکای شمالی در اواخر قرن نوزدهم  ظاهر شدند.

اکثر آنها توسط زنان رهبری میشدند.

مارتا ماتیلدا اهل کانادا اولین سالن زیبایی را در روچستر افتتاح کرد 


.

.

ظهور برق در سالن های زیبایی این تجارت را به سطح جدید و حرفه ای تبدیل کرد.

.

.

.

درسال 1906 اولین دستگاه پیچشی وار معرفی شد که این دستگاه مجهز به میله های

فلزی گرم شونده بود. که خانم ها برای موهای خود از آن استفاده مینمودند.

دستگاهی شبیه به شانه های برقی امروزی که هم اکنون موجود میباشد.


 به مرور زمان ابزارهای برقی بیشتری همچون سشوار و .. پدیدار شدند.

.

 در ایالت متحده در سال 1925 زنان روزانه حدود 6 میلیون دلار برای خدمات سالن زیبایی خرج میکردند