The formation of high-quality cosmetic products


شکل گیری محصولات آرایشی بهداشتی مرغوب و باکیفیت


عوامل اصلی و تایین کننده در کیفیت محصولات آرایشی بهداشتی شامل طراحی / تعیین مواد اولیه /بسته بندی / ساخت و همچنین توزیع

آن دسته از محصولات در کتگوری های مختلف میباشد.
مواد خام:


برای تولید یک محصول آرایشی بهداشتی با کیفیت انتخاب مواد اولیه و بسته بندی با کالیبر بالا ضروری است. به همین دلیل است که برای انتخاب بهترین مواد اولیه و بسته بندی برای محصولات زمان زیادی صرف میشود تا اطمینان خاطر بابت کیفیت و ارائه آن مطابق با انتظارات مشتریان حاصل شود .
تامین کنندگان:


جهت شناخت بهترین تامین کنندگان نیاز به شناسایی و تحقیق در این زمینه میباشد که تیم پیگیری و متخصص در هر کمپانی محصول آرایشی بهداشتی موظف به بررسی و تحقیق در این زمینه میباشد.

باید اطمینان خاطر حاصل شود که کیفیت مواد اولیه و بسته بندی هم مطابق آخرین استاندارد های نظارتی باشد.
بسته بندی (قالب اصلی محصول)بسته بندی ها نقش به سزایی در زیبایی محصولات خواهند داشت.از نظر کیفی هم باید قابل کنترل باشند و همچنین بعضی بسته بندی های حرفه ای از لحاظ محیط زیستی و کنترل آزمایشگاهی متریال و جزئیات ساخت بسته بندی / وزن و.. هم مورد بررسی قرار میگیرند. بسته بندی های محصول در نمایش محتوای اصلی و داخلی خود از نظر بصری در جذب مشتری نیز بسیار تاثیر گذار خواهند بود.

محصولات نهایی(کنترل کیفی ها)این مرحله توسط تیم های متخصص در چند مرحله انجام میشود.

از جمله این عملیات مشخص شدن فرمول محصول که با بسته بندی سازگاری داشته باشد. به عنوان مثال در محصول ریمل تست و بررسی میشود که آیا برس آن اصطکاک کافی را در قاب اصلی و بیرون آوردن محتوا و ترکیب مواد و همچنین برخورد آن به بسته و قالب محصول و به وجود نیامدن فرمول شیمیایی جدید و همچنین ثبات فرمول اصلی در حین استفاده از محصول میباشد.

مقاومت :آزمایشات در کارخانه ها و مکان های توزیع قبل از تحویل انجام میشود تا اطمینان خاطر حاصل گردد محصولات در برابر شوک های احتمالی مقاومت داشته و دست نخورده باشند.